İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

Zabıta Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak (3071 Sayılı Kanun gereği dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek)

 - Başkan ya da ilgili başkan yardımcısının bilgisi ve onayıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri, başvuru sahibinin bilgisine sunmak

 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek ve kabullerini yaparak sonuçlandırmak

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejileri ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve gerektiğinde bunların arşivlenmesi, korunması ve muhafazasını sağlamak

 - Gerektiğinde belediyenin diğer birimleri, resmi kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları ve ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak

 

Adres Güllübağlar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 132 (Afet Koordinasyon Merkezi)

Telefon 444 81 80

Faks 0216 585 14 72


FARUK DEMİR
Müdür
fdemir[et]pendik.bel.tr
Marmara Üniversitesi - Kimya Mühendisliği Mezunu
1987, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3111

MUSA KURHAN
Destek Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
mkurhan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3112

NEDİM ZİYANSIZ
Seyyar Denetim Bölüm Sorumlusu
nziyansiz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3113

İBRAHİM KASAP
Kentsel Yapılaşma Bölüm Sorumlusu
ikasap[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3114

ALİ BEKAR
Semt Pazarları Bölüm Sorumlusu
abekar[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2010

CEMALETTİN ÖZTÜRK
Bölüm Sorumlusu
cozturk[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3117

YILMAZ YILDIRIM
İşyeri Denetim Birim Sorumlusu
yyildirim[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3122

İBRAHİM YÜMSEL
Kentsel Tasarım ve Şehir Estetiği Birim Sorumlusu
iyumsel[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3121

METİN KIZILDAĞ
Kaçak Yapı ve İnşaat Birim Sorumlusu
mkizildag[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3138