İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

Plan Ve Proje Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. 

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:3 34890 Pendik

Telefon 444 81 80-1247

Faks 0216 585 14 80


GÖKHAN ÇANKAYA
Müdür
gcankaya[et]pendik.bel.tr
Erciyes Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Mezunu
1980, Ankara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1247

HUZEYFE ÖKSÜZ
Plan ve Proje Bölüm Sorumlusu
hoksuz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1246

FATİH BAŞKAN
Plan Değişikliği Birim Sorumlusu
fbaskan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1248

FATİH YEŞİLÇİMEN
Birim Sorumlusu
fyesilcimen[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1232