İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

GÖREVLER

 - 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak

 - Riskli yapılarla ilgili tespit, tahliye, yıkım ve yeniden inşa ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, tüm iş sürecini yürütmek ve takibini yapmak
 
 - Riskli yapılarla ilgili 6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımları işlemlerini yürütmek
 
 - Riskli alanlardaki riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak
 
 - Riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki uygulamalarda ortaya çıkacak davalar ile ilgili süreci yönetmek
 
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından Belediye’ye aktarılacak kaynağın yönetim ve harcamasını yapmak
 
 - Riskli yapıların bulunduğu parsellerde 6306 sayılı kanun kapsamında resen terk, ifraz, taksim, ihdas ve tapuya tecsil işlemleri
 
 - Riskli olarak tespit edilen yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar konusunda paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının satılmasına ilişkin iş ve işlemler
 
 - Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan malikler ile uzlaşma görüşmelerin yapılarak kentsel dönüşüm sürecine müdahil olunmalarının sağlanması
 
 - Bir yapı adasında yer alan parsel sayısının en az üçte ikisinin tevhidi sonucu yapılacak uygulamalarda bu tevhide yanaşmayan parsel malikleri ile ada bütününde uygulama yapılmasına yönelik uzlaşma görüşmelerinde bulunulması
 
 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4

Telefon 444 81 80


MURAT AĞIR
Müdür
magir[et]pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1979, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1168

AHMED VOLKAN İLİŞ
Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu
avilis[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2592