İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

Kurtköy Mahallesi 8. Bölge 1. Ve 2. Etap İmar Uygulaması Askıya Çıktı

KURTKÖY 8. BÖLGE 1. VE 2. ETAP İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARILDI!

15.02.2013 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Uygulama İmar Planı ve 17.03.2017 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Mahallesi Kemiklidere 3. Yankolu Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yaklaşık 440 maliki ilgilendiren bölgede 13/03/2018 tarih ve 356 sayılı Encümen Kararı gereğince3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Kurtköy 8. Bölge 1. ve 2. Etap İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 21/03/2018 tarih ve 1263-1247 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulamasına ait onaylanan parselasyon planı; 16/04/2018-16/05/2018tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığı'nda askı paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.

 

Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Pendik Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Tescil işlemi sonrası hak sahiplerine yeni imarlı tapuları yine belediyemizin yapacağı duyuru sonrası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından dağıtılacaktır. Tescil sonrası yeni imarlı tapusunu alan vatandaşlar; 15.02.2013 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Uygulama İmar Planı ve 17.03.2017 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Mahallesi Kemiklidere 3. Yankolu Çevresi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacakları gibi eski yapılarında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşümü imkanı sağlanmış olacak.

İlgili Mahalle halkına ve İlçemize hayırlı olsun.

 

KURTKÖY 8. BÖLGE 1. VE 2. ETAP İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARILDI!

 

15.02.2013 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Uygulama İmar Planı ve 17.03.2017 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Mahallesi Kemiklidere 3. Yankolu Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yaklaşık 440 maliki ilgilendiren bölgede 13/03/2018 tarih ve 356 sayılı Encümen Kararı gereğince3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Kurtköy 8. Bölge 1. ve 2. Etap İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 21/03/2018 tarih ve 1263-1247 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulamasına ait onaylanan parselasyon planı; 16/04/2018-16/05/2018tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığı'nda askı paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.

Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Pendik Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

Tescil işlemi sonrası hak sahiplerine yeni imarlı tapuları yine belediyemizin yapacağı duyuru sonrası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından dağıtılacaktır. Tescil sonrası yeni imarlı tapusunu alan vatandaşlar; 15.02.2013 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Uygulama İmar Planı ve 17.03.2017 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Şeyhli Mahallesi Kemiklidere 3. Yankolu Çevresi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacakları gibi eski yapılarında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşümü imkanı sağlanmış olacak.

İlgili Mahalle halkına ve İlçemize hayırlı olsun.

 


18 Nisan 2018